Books

I have for more than 20 years been an author. This is a list of the books I have published over the years.

 • Steig 1641–1995, self-publishing, 1995.
 • Pedersenslekta fra Biri ca. 1550–2000, self-publishing, 2000.
 • Slektsgransking. Med dataveiledning. Slektsprogram, slektsstevne, slektsbok, Oslo: Orion Forlag, 2001. ISBN 8245804908.
 • Skomaker Gudbrand Petersen, etterslekt, self-publishing, 2002.
 • Shoemaker Gudbrand Petersen´s descendants, self-publishing, 2002.
 • Slektsgransking. Med dataveiledning. Slektsprogram, slektsstevne, slektsbok, revidert utgave, Oslo: Orion Forlag, 2004. ISBN 8245806846.
 • Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930, Oslo: Orion Forlag 2008. ISBN 9788245808483.
 • Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler, Oslo: Aschehoug Forlag, 2010. ISBN 9788203238314.
 • Min slekt. Nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking, Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2012. ISBN 9788241907784. 
 • Min slekt. Skjemahefte, Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2012. ISBN 9788241907791. 
 • A Taste of Norwegian Ancestry, e-bok (Kindle-utgave), Hamar: Genit, 2012 (not for sale – see A Guide to Norwegian Genealogy, Emigration, and Transmigration).
 • Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930, (revidert) 2. utgave, Bergen Vigmostad & Bjørke, 2013. ISBN 9788241908729.
 • From Norway: A few emigrants from Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag, e-book (Kindle-edition), Hamar: Genit, 2014.
 • På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgranskning, Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2015. ISBN 9788241910791.
 • A Guide to Norwegian Genealogy, Emigration, and Transmigration, self-publishing, 2022. ISBN 9798842420001. Buy it at Amazon.comBarnes & Noble, and Bookshop.org – enjoy! You could buy the book in Norway at Akademika.no.

Source: https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Liv_Marit_Haakenstad